Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia sẻ

Tha thứ có khó lắm không?

Kristina Hjelkrem Khi thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến co…

Cái bóng của thánh Phêrô

Tranh của Jacob van Oost thế kỷ 17 “… Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt t…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào