Được phép làm lễ kết hôn trong Mùa chay không?Mùa chay đặc biệt nhấn mạnh đến việc ăn chay, bố thí và cầu nguyện, đây cũng là thời gian để sám hối. Vì vậy theo truyền thống của người công giáo Việt Nam thường không cử hành thánh lễ hôn phối trong mùa này. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể tự hỏi, liệu thời gian Mùa chay này có thích hợp, hoặc có được phép cử hành lễ hôn phối không?

Câu trả lời rõ ràng là : Có thể cử hành thánh lễ hôn phối trong Mùa chay.

Theo hướng dẫn của lịch phụng vụ giáo phận về các thánh lễ được phép và không được phép cử hành trong Mùa chay, trong đó nhắc đến các thánh lễ có “nghi thức riêng” (viết tắt V1) không được phép cử hành “trong các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, trong các lễ trọng, các ngày trong tuần bát nhật Phục sinh, trong ngày lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2-11), Thứ Tư lễ Tro và Tuần Thánh” (QCSL 372). Lễ hôn phối là nghi lễ có nghi thức riêng, cho nên trong các ngày không thuộc những ngày kể trên thì được phép cử hành.

Tuy nhiên, thường Mùa chay được người công giáo xem như thời gian hãm mình để kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cho nên để niềm vui của hôn lễ không đi trước mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô, các cặp đôi thường chọn một ngày khác sau tuần Bát nhật Phục sinh.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn