Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức

Năm 2024 sẽ là Năm Cầu Nguyện

Sau một năm dành để suy ngẫm về các tài liệu và nghiên cứu những thành quả của Công đồng Vatican II…

Hỡi các anh em, hãy dừng lại!

Vào cuối giờ đọc Kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô sáng nay, 22/10/2023, Đức Thánh cha P…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào