Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy niệm A

Đừng sợ hãi!

(Mt 10,26-33; CN 12 TN A) “Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra,…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào