Lễ Truyền tin năm 2024 được cử hành vào ngày nào?

Lễ truyền tin năm nay được cử hành vào ngày nào?


Theo truyền thống của Giáo hội, Lễ Truyền tin được cử hành chính xác vào ngày 25 tháng 3, đúng 9 tháng trước lễ Giáng sinh 25 tháng 12. Tuy nhiên, Lễ Truyền tin năm nay 2024 lại rơi vào Tuần Thánh vì vậy Giáo hội theo nghi lễ Rôma không cử hành lễ này vào ngày 25 tháng 3.

Dù vậy, phụng vụ Lễ Truyền tin được phép dời sang một ngày trong tuần tiếp theo nếu không trùng với lễ trọng. Tuy nhiên, sau Tuần Thánh là Tuần Bát Nhật Phục sinh, bởi vậy Lễ Truyền tin phải lùi thêm một tuần nữa.


Năm 2024, Lễ Truyền Tin chính thức được chuyển từ ngày 25 tháng 3 sang Thứ Hai, ngày 8 tháng 4.

Tất cả các bài đọc phụng vụ và lời nguyện của Lễ Truyền tin (25/3) được sử dụng vào ngày 8 tháng 4 mặc dù đó không phải là ngày 25 tháng 3.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn