Kế hoạch B của Chúa Thăng ThiênVừa về đến Thiên đàng, Chúa Giêsu được các thiên thần và các thánh vây quanh chào đón. Nhiều vị hỏi Chúa Giêsu về những công việc của Ngài trên trái đất. Chúa Giêsu vui mừng kể cho họ nghe về cuộc giáng sinh, ba mươi năm ẩn dật, ba năm rao giảng, về cái chết và sự phục sinh của Ngài, cũng như cách Ngài đã hoàn tất công cuộc cứu rỗi thế gian.

Vừa dứt lời, Tổng lãnh Thiên thần Gabriel chất vấn: - Vâng, giờ đây Chúa đã trở về với Cha, nhưng chúng con muốn biết ai sẽ tiếp tục công việc của Chúa trên trần gian?

Chúa Giêsu nói: - Khi ở trần gian, Ta đã tập hợp xung quanh Ta một nhóm người tin và yêu mến Ta. Ta đã huấn luyện họ và chính họ sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng và lãnh đạo Giáo hội mà tha đã thiết lập.

Tổng lãnh Thiên thần Gabriel trố mắt ngạc nhiên và nói: - Có phải là Phêrô, người đã chối Chúa ba lần và những đồ đệ còn lại bỏ chạy khi Chúa chịu khổ hình? Có phải Chúa muốn nói rằng những người đã bỏ Chúa sẽ tiếp tục công việc của Chúa? Thiên thần Gabriel tiếp tục đặt vấn đề: - Nhưng mà nếu kế hoạch này không thành công thì Chúa có trù liệu một kế hoạch B nào khác không? Kế hoạch dự trù để thay thế là gì?

Chúa Giêsu ôn tồn nói: - Ta không có kế hoạch nào khác nữa, bởi vì Ta biết rằng những người Cha Ta đã trao phó cho Ta luôn luôn yêu mến Ta, cho dù ban đầu lòng họ đầy yếu đuối và sợ hãi. Tuy nhiên, mọi người cứ yên tâm, trong lần trở về này Ta sẽ xin Cha tiếp tục ban Thánh Thần để Ngài đốt nóng tâm hồn họ và hướng dẫn họ hăng say rao giảng Tin mừng. Và Ta tin chắc rằng chương trình cứu rỗi thế gian sẽ tiếp tục hiệu quả, bắt đầu từ nhóm người này.

Chúa Giêsu Thăng Thiên, kết thúc sứ vụ cứu rỗi của Ngài ở trần gian. Trước khi về Trời, Ngài đã ủy thác cho các môn đệ sứ vụ tiếp tục rao giảng Tin mừng cho thế giới. Thật vậy, Chúa Giêsu không có kế hoạch B nào khác ngoài việc phụ thuộc vào nỗ lực của các môn đệ của Ngài.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn