Thánh vịnh 117, Đáp ca Chúa nhật II Phục sinh

THÁNH VỊNH 117

Tv 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Hãy cảm tạ Chúa vì Người thật là hảo tâm, vì đức từ bi của Người tồn tại muôn đời

Mới hơn Cũ hơn