Hiển thị các bài đăng có nhãn Trăng thập tự

Đáp lễ

ĐÁP LỄ Ga 12,1-10 Cầm trên tay lưng chén rượu nồng, Ngài như chợt quên đời đi một lúc. Sóng sánh kh…

Chùm thơ Nhật Ký Cho Mẹ

Chùm thơ mang tên “Nhật Ký Cho Mẹ” nhằm khẳng định chúng ta muốn yêu Mẹ mọi ngày, không chạy theo p…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào