Hiển thị các bài đăng có nhãn Thánh mẫu học

Maria, một cái tên hợp nhất

SHAHRZAD HOUSHMAND ZADEH Trong thế giới Kitô giáo, Đức Maria mang các tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, T…

Ađam mới khiển trách Evà mới

Tim Staples Đức Giêsu, Ađam mới, đã có những lời lẽ cứng rắn tại Cana dành cho mẹ Ngài, Evà mới… nh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào