Tháng Sáu tôn sùng Thánh Tâm ChúaTháng Sáu, tháng dành riêng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô. Lễ Trọng kính Thánh Tâm Chúa năm nay rơi vào ngày 7 tháng Sáu.

Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bắt nguồn từ chính Chúa Kitô, khi trái tim của Ngài bị đâm thâu trên thập giá, và cũng từ đó nguồn ân sủng tuôn đổ dạt dào trên toàn thể nhân loại. Kinh Tiền tụng của Lễ Thánh Tâm nói rõ : “Từ cạnh sườn bị đâm thâu, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của Hội thánh”. 

Với sự tập trung đặc biệt vào trái tim đau khổ của Chúa Giêsu, các vị thánh sau này như Thánh Lutgarde, dòng Xitô (1246); Thánh Matilda (1298) và Thánh Gertrude (1302) tu sĩ Biển Đức, đều góp phần đẩy mạnh việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính Thánh Margaret Mary Alacoque mới là người đóng vai trò chính trong việc truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa trong thời đại của chúng ta. Trong vòng 18 tháng, từ năm 1673 đến năm 1675, Chúa đã hiện ra với chị và Ngài muốn được tôn kính Ngài dưới ảnh của Thánh Tâm Ngài. Chúa chúng ta đã tỏ lộ Thánh Tâm của mình được bao bọc bởi ngọn lửa, xung quanh là mão gai và phía trên có thánh giá. Theo thánh Margaret, mục đích chính của lòng sùng kính này là hoán cải các linh hồn cho tình yêu của Chúa Giêsu.

Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ lòng sùng kính đối với Thánh Tâm Chúa? Trước hết, bằng cách tận hiến bản thân cho Chúa Giêsu, đền tạ Thánh Tâm Chúa bằng những hy sinh nhỏ bé, và sau nữa tôn sùng trái tim bị thương tích của Ngài qua việc tham dự thánh lễ ngày Thứ Sáu đầu tháng: xưng tội, rước lễ, dành một giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, đọc Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa.

Chúa đã hứa ban ơn cho những ai thực hiện việc sùng kính vào Thứ Sáu Đầu Tháng: ân sủng, bình an, an ủi khỏi phiền muộn, phúc lành, thương xót, trưởng thành trong đức tin và gia tăng sự thánh thiện. Điều đặc biệt quan trọng là “những ai truyền bá lòng sùng kính này, tên của họ sẽ được khắc ghi mãi mãi trong trái tim Ta”. Ngoài ra, những ai Rước lễ vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng, trong vòng chín tháng liên tiếp sẽ được ơn chết lành: họ sẽ không chết trước khi lãnh nhận đầy đủ các bí tích sau cùng. Và lời hứa khác dành cho các linh mục: “Ta sẽ trao cho các linh mục năng lực chạm đến những tâm hồn chai đá nhất”.

Vậy còn bạn thì sao? Trong nhà hoặc nơi làm việc của bạn, đã có ảnh Thánh Tâm Chúa chưa? Thánh Tâm Chúa Kitô có ngự trị trong gia đình bạn không? Bạn sẽ tôn sùng Thánh Tâm Chúa như thế nào trong đời sống cá nhân của bạn?

Hãy tin tưởng vào những gì Chúa đã hứa với chúng ta: xưng tội, phạt tạ Thánh Tâm Chúa, tham dự thánh lễ, Rước lễ vào những ngày thứ Sáu đầu tháng, viếng Thánh Thể Chúa… chắc chắn bạn sẽ lãnh nhận được hiệu quả của những gì Chúa đã hứa ban cho nhân loại chúng ta.

G. Võ Tá Hoàng

Xem bài liên quan : 

Các bạn có biết tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu bao gồm những gì không?
Mới hơn Cũ hơn