7 ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữuTrong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần được ban cho Giáo hội, từ đó ơn sủng của Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ trên toàn thể các tín hữu, qua các bí tích. Qua Bí tích Rửa tội, nhờ ấn tín của Chúa Thánh Thần con người được thanh tẩy và tháp nhập vào thân mình của Đức Kitô là Giáo hội. Cách đặc biệt, với Bí tích Thêm sức, gia tăng ân sủng của Bí tích Rửa tội, người tín hữu được kiện toàn đời sống đức tin nhờ các ơn của Chúa Thánh Thần. Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo liệt kê gồm 7 ơn Chúa Thánh Thần.

Trong lời nguyện khẩn cầu việc tuôn đổ Thần Khí trong nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Đức Giám mục đọc :

“Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi,
thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi đến trong những người này;
xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu,
thần trí lo liệu và sức mạnh,
thần trí suy biết và đạo đức,
xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con”.

(GLCG 1299)

Các ơn này nói lên điều gì?

1. Ơn Khôn ngoan, cho phép chúng ta suy xét để không sống theo kiểu thế gian, nhưng sống cho Thiên Chúa, cho chúng ta cảm nếm được hương vị khôn tả của Thiên Chúa và của thực tại thần thiêng.

2. Ơn Thông minh cho phép chúng ta đào sâu chân lý đức tin của mình và khắn khít với các chân lý siêu nhiên.

3. Ơn hiểu biết làm cho chúng ta có khả năng hướng lòng lên Tạo Hóa khi chiêm ngưỡng công trình tạo dựng trong vũ trụ nhiệm mầu và khả năng nhìn thấy nơi mỗi người, mỗi sự vật phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa.

4. Ơn biết lo liệu trong những giây phút quan trọng nhất, gợi lên cho chúng ta quyết định đúng đắn, theo thánh ý Chúa, và nhất là giúp chúng ta ngoan ngoãn lắng nghe lời chỉ dạy dưới sự hướng dẫn của tâm hồn.

5. Ơn sức mạnh đem đến cho chúng ta năng lực để chống lại sự dữ đang hiện diện xung quanh chúng ta, và cũng không ít lần hiện diện bên trong chúng ta nữa.

6. Ơn đạo đức hoàn thiện tình yêu của chúng ta và làm cho tình yêu giãn nở, hầu vượt qua cái hẹp hòi của cuộc sống nhân loại, để có thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân một cách anh hùng.

7. Ơn Kính sợ Thiên Chúa, giúp chúng ta tránh xa tội lỗi, không phải vì sợ bị trừng phạt nhưng vì tình yêu thuần khiết của Thiên Chúa.

Thật vậy, chúng ta nhận lãnh các ơn của Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức. Các ơn ấy tựa như những hạt giống nhỏ bé được tưới mát bằng những lời cầu nguyện của chúng ta, nhờ đó nó lớn lên và trưởng thành hơn.

Bảy ơn Chúa Thánh Thần sẽ ở lại trong chúng ta mãi mãi nếu chúng ta biết sống trong ơn sủng của Thiên Chúa. Với tội lỗi chúng ta làm mất đi các ơn đó, nhưng sau khi lãnh nhận bí tích hòa giải chúng ta sẽ lãnh nhận được ơn Chúa Thánh Thần cách mới mẻ.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn