Xin dạy chúng con cầu nguyệnXin dạy chúng con cầu nguyện: là tiêu đề của tập tài liệu trợ giúp được Bộ Truyền giáo chuẩn bị nhân dịp Năm Cầu nguyện, được Đức Thánh Cha Phanxicô công bố để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025.

Tài liệu này có sẵn và bạn có thể tải xuống miễn phí ở phiên bản kỹ thuật số trên trang web www.iubilaeum2025.va. Cuốn sách nhỏ, lấy cảm hứng từ huấn quyền của Đức Thánh Cha, mục đích trở thành lời mời gia tăng việc cầu nguyện như một cuộc đối thoại cá nhân với Thiên Chúa, để dẫn đến việc suy tư về đức tin của mình, về sự dấn thân trong thế giới ngày nay, trong những môi trường khác nhau mà chúng ta được mời gọi sống. Tài liệu này nhằm mục đích đưa ra những suy tư, chỉ dẫn và lời khuyên để sống trọn vẹn hơn cuộc đối thoại với Chúa, trong mối quan hệ với người khác. Bằng cách này, cầu nguyện trở thành “la bàn” để định hướng cuộc lữ hành sẽ dẫn đến việc đi qua Cánh Cửa Thánh Năm Thánh.

Tài liệu trợ giúp này bao gồm các phần dành riêng cho việc cầu nguyện trong các cộng đồng giáo xứ và gia đình, những phần khác dành riêng cho giới trẻ, các cộng đoàn tu viện, cho việc dạy giáo lý và tĩnh tâm. Văn bản này có thể được tải xuống bằng tiếng Ý trên trang web Năm Thánh.

Các phiên bản bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh và Ba Lan cũng sẽ sớm được phổ biến.

Sáng kiến ​​này là một phần trong chuỗi các công cụ và trợ giúp hữu ích mà Bộ đã cung cấp để đồng hành cùng các cộng đoàn Kitô giáo và mỗi một tín hữu trong quá trình chuẩn bị cho Năm Thánh.

G. Võ Tá Hoàng


Mới hơn Cũ hơn