Tầm quan trọng của sự tỉnh thức trong cầu nguyệnPhilip Kosloski

Sách Giáo lý cho thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự tỉnh thức trong cầu nguyện và nó cần thiết như thế nào đối với đời sống hằng ngày của Kitô hữu.

Xuyên suốt các Tin Mừng, Chúa Giêsu nói về “sự tỉnh thức” và tầm quan trọng của nó trong đời sống cầu nguyện của người môn đệ.

Khía cạnh cầu nguyện này được nhấn mạnh trong phần cầu nguyện của Giáo lý Hội thánh Công giáo :

“Nơi Chúa Giêsu, “triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15), Người kêu gọi con người hối cải, tin tưởng và tỉnh thức nữa” (GLCG 2612)

Đặc biệt có hai cách mà một môn đệ của Chúa Kitô có thể tỉnh thức. Trước hết liên quan đến việc theo dõi sự tái lâm của Chúa Giêsu:

“Khi cầu nguyện, người môn đệ chăm chú hướng về Đấng hiện có và đang đến, vừa tưởng nhớ việc Người đến lần thứ nhất trong xác phàm khiêm hạ, vừa hy vọng Người đến lần thứ hai trong vinh quang” (GLCG 2612)

Chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Chúa Kitô lại đến và vì thế chúng ta được mời gọi “canh thức”, chờ đợi ngày Chúa Giêsu tái hiện.

Tiếp đến, cách thức canh thức là chăm chú cầu nguyện, nhận ra rằng ma quỷ luôn “rình mò” tìm kiếm ai đó để “nuốt lấy”:

“Đối với các môn đệ, cầu nguyện là một cuộc chiến đấu trong sự hiệp thông với Thầy mình, và chính nhờ tỉnh thức trong cầu nguyện mà ta không sa chước cám dỗ” (GLCG 2612)

Bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải “tỉnh thức”, mong chờ ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai, cũng như chú ý đến những lừa dối của ma quỷ.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn