Lý do Đức Piô XI thiết lập ngày Chúa nhật Truyền giáo


Philip Kosloski

Đức Piô XI đã hưởng ứng yêu cầu tổ chức ngày Chúa nhật Truyền giáo hàng năm nhằm nêu bật nhu cầu của các nhà truyền giáo trên khắp thế giới.

Giáo hội Công giáo đã nhận mệnh lệnh từ Chúa Giêsu Kitô là: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Mệnh lệnh này đã được mọi thế hệ Kitô hữu tuân theo, nơi đây họ thấy rõ ràng một sứ mạng là truyền giáo cho toàn thế giới.

Tuy nhiên, công việc của các nhà truyền giáo thật khó khăn, đặc biệt ở những khu vực trên thế giới có thái độ thù địch với các Kitô hữu.

Trong hai thế kỷ qua, sự đánh giá mới dành cho các nhà truyền giáo đã được đề cao, đặc biệt với việc thành lập Hiệp hội Truyền bá Đức tin[1].

Hiệp hội này đã làm việc chăm chỉ để thúc đẩy việc truyền giáo. Vào năm 1926, Hiệp hội đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha Piô XI thiết lập “ngày cầu nguyện và tuyên truyền cho việc truyền giáo được cử hành cùng một ngày tại mọi giáo phận, giáo xứ và học viện Công giáo trên thế giới”.

Đức Piô XI đã trả lời thư của họ một cách tích cực và lập tức ấn định Chúa nhật áp chót của tháng 10 là “Chúa nhật Truyền giáo”.

Chúa nhật truyền giáo

Ý định ban đầu của ngày này, như đã nêu trong thư do Hiệp hội Truyền bá Đức tin gửi cho Đức Piô, là để “thúc đẩy sự hiểu biết về tầm quan trọng của sứ mạng truyền giáo, khuyến khích lòng nhiệt thành nơi hàng giáo sĩ và giáo dân”; tạo cơ hội để Hiệp hội được biết đến rộng rãi hơn và khuyến khích dâng cúng cho việc truyền giáo".

Thánh Gioan Phaolô II đã xác nhận nguồn gốc và ý định này trong thông điệp của ngài ngày Chúa nhật Thế giới Truyền giáo năm 1992: “Chúa nhật Thế giới Truyền giáo, do Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập năm 1926 theo yêu cầu của Hiệp hội Truyền bá Đức tin, kêu gọi chúng ta hằng năm trong tinh thần hiệp nhất và phổ quát của Giáo hội, hướng đến cam kết canh tân trách nhiệm của mọi người trong việc rao giảng sứ điệp Tin mừng”.

Chúa nhật Truyền giáo vẫn là một ngày quan trọng trong năm dương lịch của Giáo hội và tiếp tục được cử hành tại các giáo xứ Công giáo trên toàn thế giới.

---------------------------

[1] Bây giờ gọi là Thánh Bộ Truyền bá Đức tin - Sacra Congregatio de Propaganda Fide.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn