Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ

Đố mày

ĐỐ MẦY (Hay “Câu chuyện Giáng sinh” của hai bạn rượu) Đố mầy đêm ấy Giáng Sinh, Ở đâu sứ điệp hoà…

Chùm thơ Nhật Ký Cho Mẹ

Chùm thơ mang tên “Nhật Ký Cho Mẹ” nhằm khẳng định chúng ta muốn yêu Mẹ mọi ngày, không chạy theo p…

Thơ - Chúa Sống lại

CHÚA SỐNG LẠI (Sứ Điệp Tình Thương - Lm. FX Nguyễn Xuân Văn) CÁC BÀ ĐI THĂM MỘ   Các bà từ lúc mất …

Rửa Chân

SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG Lm. FX Nguyễn Xuân Văn   RỬA CHÂN Lắng nghe lời ngọc răn khuyên, Môn nhân tỉnh …

Sớ Táo Quân

1. Thoắt đó đã hăm ba [1] Thần chẳng dám rề rà Vội lên chầu Chúa Thượng Nhưng nửa đường bị vướng Ph…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào