Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ

Đáp lễ

ĐÁP LỄ Ga 12,1-10 Cầm trên tay lưng chén rượu nồng, Ngài như chợt quên đời đi một lúc. Sóng sánh kh…

Bút minh khai

Đầu xuân bút minh khai Đang say ý viết bài Bệnh gào la ơi ới Bác ơi! cứu một hai. Ngắt dòng tưởng s…

Chúa ơi, Người có lạnh không?

Chúa ơi! Người có lạnh không? “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11…

Bài ca thánh nữ Anna

BÀI CA THÁNH NỮ ANNA Kính mừng Thánh Nữ Anna, Mẫu thân Đức Mẹ thật là phúc thay. Dân xưa trông đợi …

Đố mày

ĐỐ MẦY (Hay “Câu chuyện Giáng sinh” của hai bạn rượu) Đố mầy đêm ấy Giáng Sinh, Ở đâu sứ điệp hoà…

Chùm thơ Nhật Ký Cho Mẹ

Chùm thơ mang tên “Nhật Ký Cho Mẹ” nhằm khẳng định chúng ta muốn yêu Mẹ mọi ngày, không chạy theo p…

Thơ - Chúa Sống lại

CHÚA SỐNG LẠI (Sứ Điệp Tình Thương - Lm. FX Nguyễn Xuân Văn) CÁC BÀ ĐI THĂM MỘ   Các bà từ lúc mất …

Rửa Chân

SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG Lm. FX Nguyễn Xuân Văn   RỬA CHÂN Lắng nghe lời ngọc răn khuyên, Môn nhân tỉnh …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào