Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn xuân văn

Thơ - Chúa Sống lại

CHÚA SỐNG LẠI (Sứ Điệp Tình Thương - Lm. FX Nguyễn Xuân Văn) CÁC BÀ ĐI THĂM MỘ   Các bà từ lúc mất …

Rửa Chân

SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG Lm. FX Nguyễn Xuân Văn   RỬA CHÂN Lắng nghe lời ngọc răn khuyên, Môn nhân tỉnh …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào