Điều gì đã xảy ra giữa Lễ Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần?


Các Tông đồ và Đức Trinh nữ Maria cùng hiệp nhau cầu nguyện giữa lễ Thăng Thiên và Ngũ Tuần, chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. 


Trong sách Công vụ Tông đồ, có một khoảng thời gian ngắn giữa ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên và ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Điều gì đã xảy ra trong những ngày đó? Các Tông đồ đã làm gì giữa ngày Lễ Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần? 

Cầu nguyện 

Ngay sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ và Đức Trinh Nữ Maria đã tụ họp lại với nhau để cầu nguyện trong phòng tiệc ly, chính nơi Chúa Giêsu đã cử hành bữa tiệc cuối cùng. 

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, kiên trì cầu nguyện” (Cv 1, 14). 

Thay thế Giuđa bằng Matthia 

Ngoài việc cầu nguyện, trong những ngày đó các Tông đồ hoạt động khá tích cực. Như sách Công vụ Tông đồ giải thích: 

“Trong những ngày ấy,… 
Họ rút thăm, thăm trúng ông Matthia: ông được kể thêm vào số mười một Tông Đồ” (Cv 1,15, 26). 

Họp nhau để chuẩn bị cho ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. 

Các Tông đồ và Đức Trinh nữ Maria đã thực hiện những chuẩn bị cần thiết cho ngày lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. 

"Lễ Ngũ Tuần" [Pentecoste] là tên trong tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái gọi là Shavuot. 

Cùng với Pesach và Sukkot, đây là một trong ba lễ hội hành hương của dân Israel, trong suốt lễ hội các người nam trưởng thành phải có mặt tại Giêrusalem (x. Xh 23, 14-17). Điều này giúp giải thích lý do tại sao tất cả mọi người phải hiện diện ở Giêrusalem, và nó cũng cung cấp cho chúng ta một vài dấu hiệu về những gì họ có thể đã làm trong thời gian đó.

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Mới hơn Cũ hơn