Tuần Cửu Nhật kính Thánh Giuse, Đấng luôn tin cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa


Thánh Giuse đã được Thiên Chúa dự định cho công trình cứu độ của Ngài. Việc này soi sáng cho chúng ta thấy nơi Thánh Giuse sự ngoan ngoãn và hoàn toàn tín thác vào chương trình của Thiên Chúa. Thánh Giuse còn bất an khi sứ thần khích lệ đón Đức Maria về nhà mình trong giấc mộng (Mt 1, 20). Tuy nhiên, chúng ta thấy ngài vẫn tiến về phía trước với một niềm tin mạnh mẽ, ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất. Và trong muôn điều kỳ diệu, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi Thánh Giuse, Chúa vẫn luôn ân cần chăm sóc cho gia đình của ngài.

Chúng ta có thể tự hỏi: niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa như thế nào, nhất là trong những lúc khổ đau? Bao nhiêu chết chóc, bất an, sợ hãi đang dày vò con tim nhân loại? Chúng ta đang sống trong giai đoạn thử thách thực sự. Tuy nhiên, Lời Chúa thì rất rõ ràng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6, 33-34).

Hôm nay một lần nữa, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiếp tục đổi mới lòng tín thác vào Ngài. Giống như Thánh Giuse, Chúa muốn biểu lộ sự quan phòng của Ngài trong cuộc sống chúng ta, trong thực tại đa dạng nhất của cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Thiên Chúa đưa ra điều kiện để Ngài hành động và can thiệp vào lịch sử cuộc đời chúng ta: trước hết phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Đó chính là điều mà Thánh Giuse đã thực hiện. Ai tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài sẽ tìm thấy được những biểu lộ lớn lao của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.

Không cần biết bạn đã trải qua điều gì, nhưng “nếu có lúc dường như Chúa không giúp chúng ta, thì chắc chắn không có nghĩa là chúng ta bị bỏ rơi, mà là chúng ta đang được Chúa tin tưởng để tự mình lên kế hoạch, sáng tạo và tìm ra giải pháp”(x. Patris Corde, số 5). Chỉ cần nhìn vào lịch sử cá nhân, gia đình của chúng ta… trong những lúc mong manh nhất, Thiên Chúa đã tỏ mình và ban cho chúng ta chiến thắng (x. Rm 8, 37-39).

Hãy cố định đời sống chúng ta vào Lời Chúa như Thánh Giuse. Hãy nhìn lên các thánh, bởi các ngài là những người giúp chúng ta “phấn đấu nên thánh và theo đuổi sự trọn lành của bậc sống mình". Cuộc sống của các ngài là bằng chứng cụ thể cho thấy có thể sống Phúc Âm” (x. Patris Corde, số 7).

Nơi Thánh Giuse chúng ta tìm thấy một mẫu gương cho toàn bộ cuộc sống chúng ta. Với niềm trông cậy và tin tưởng, thánh nhân đã đảm bảo cho sự trung thành của Thiên Chúa đối với nhân loại, đã giúp đỡ Đức Maria, tham gia vào công trình cứu chuộc qua việc giáo dục Chúa Giêsu về mặt nhân loại, và đã trung thành cho đến chết với tư cách là người cha khiêm nhường. Chúng ta có thể và cần phó dâng cuộc sống của chúng ta, nỗi thống khổ của chúng ta cho Thánh Giuse.

Tôi muốn mời mọi người làm Tuần Cửu Nhật để tôn vinh Thánh Cả Giuse:

1. Đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế

2. Đấng luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô

3. Đấng cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người

4. Là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan

5. Đấng Bảo trợ kẻ lưu đày

6. Đấng Bảo trợ người sầu khổ

7. Đấng Bảo trợ kẻ túng nghèo

8. Đấng làm cho các quỷ thần kinh khiếp

9. Đấng gìn giữ phù hộ Hội Thánh

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn