Số phụ nữ làm việc tại Vatican gia tăng dưới triều đại Giáo hoàng PhanxicôTrong 10 năm dưới triều đại của Giáo hoàng Phanxicô, số phụ nữ làm việc tại Vatican đã tăng từ 846 lên 1.165.

Cứ bốn nhân viên của Vatican thì có một người là nữ.

(ZENIT News / Vatican City, 03.08.2023). - Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã trao cho giới báo chí bản báo cáo cho biết trong mười năm của triều đại Giáo hoàng Phanxicô, số phụ nữ làm việc tại Vatican đã tăng từ 846 vào năm 2013 lên 1.165 vào năm 2023. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tăng từ 19,2% lên 23,4% trong tổng số nhân viên.

Báo cáo cho thấy, riêng tại Giáo triều Rôma, số phụ nữ đã tăng từ 19,3% tổng số năm 2013 lên 26,1% tổng số năm 2023. Nói cách khác, vào năm 2023, cứ bốn nhân viên thì có một người là phụ nữ.

Các lĩnh vực làm việc của phụ nữ ở Vatican đều có học vị.

Có ít nhất năm phụ nữ giữ các vị trí cấp cao và đã được Đức Giáo hoàng bổ nhiệm trực tiếp. Đây là trường hợp của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nơi một phụ nữ được bổ nhiệm làm thư ký và một phụ nữ khác làm Phó Thống đốc thành Vatican. Đây là hai chức vụ cao nhất do phụ nữ nắm giữ. Xếp sau một bậc là các Thứ trưởng của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; bộ Văn hóa và Giáo dục; bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ; và trong Phủ Quốc Vụ Khanh (Francesca Di Giovanni), và Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng.

Sau nữa có Giám đốc Bảo tàng Vatican, Barbara Jatta, và nếu phân biệt Giáo triều Rôma với thành Vatican, thì tỷ lệ phụ nữ ở thành này vẫn ổn định ở mức 19%.

Ngoài ra còn có các phụ nữ trong Hội đồng Kinh tế (6 trên tổng số 15 thành viên), hai nữ tu và một nữ giáo dân trong Thánh Bộ Giám mục (những người tham gia vào việc lựa chọn các Giám mục trên thế giới).

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn