Suy niệm tuần I Mùa chayCHÚA NHẬT I MÙA CHAY


Lời Chúa

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi! " Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."

Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

... Suy niệm

Tuần đầu tiên của Mùa chay mở đầu bằng câu chuyện về những cám dỗ mà Satan đề nghị cho Chúa Giêsu trong sa mạc. Thử thách vì đói và kiệt sức, Chúa Giêsu có khả năng được no thỏa, được trở nên quyền năng và thống trị địa cầu khi thực hành một cử chỉ sấp mình để tôn thờ ma quỷ. Thế nhưng, Chúa Giêsu không bao giờ chịu thua những cám dỗ trong sa mạc, và Ngài cũng không chịu thua những cám dỗ vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời của Ngài. Ngài đã chịu đựng chúng và làm khổ chúng. Chúa Giêsu ra khỏi sa mạc và còn mạnh mẽ hơn với một cam kết rao truyền cho tất cả mọi người Tin mừng của Thiên Chúa, Tin mừng về tình yêu.

Cám dỗ trong cuộc sống là có thật. Đó là kết quả của những sa ngã loài người. Nó đến từ sự yếu đuối của chúng ta và cũng đến từ kẻ xấu. Trong những thời điểm khó khăn, chúng ta thường bị cám dỗ để chọn những giải pháp dễ dãi, bước theo những con đường đơn giản nhất, đưa chúng ta đến với những lựa chọn đầy ích kỷ, gạt bỏ các giá trị của Kitô giáo sang một bên. Chúng ta bị đặt vào thử thách, và thật không may, khi mọi thứ không diễn ra như chúng ta mong đợi, chúng ta cảm thấy bị mất mát, cảm thấy bị Chúa bỏ rơi.

Trong thời gian sám hối này chúng ta phải cố gắng củng cố đức tin của mình và “vun tưới” cuộc sống khô khốc do khoảng cách, do thiếu động lực, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân, không có được một khoảng trống dành cho Chúa và tha nhân.

Trong sa mạc của cuộc đời chúng ta, lời cuối cùng không phải là lời của tên cám dỗ, nhưng là là lời của Chúa Cha, khiến cho tất cả chúng ta cảm nhận được tình thương vô bờ bến của Ngài.

... Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu con và chịu đựng mọi đau khổ vì con. Trong sa mạc cuộc đời xin cho con luôn biết tìm gặp Chúa, để cho Chúa dẫn con đến với nguồn sự sống đời đời là chính Chúa. Xin hãy làm lớn lên trong con khao khát những điều chân thật, biết lánh xa những cám dỗ giữa đời, khiến con ngày càng xa rời Chúa. Xin ban cho con Bánh Sự Sống của Chúa: Bánh hằng sống làm thỏa mãn cuộc đời con. Amen.

... Quyết tâm


Hôm nay tôi sẽ rước Mình Thánh Chúa cách cung kính và ý thức rằng đó chính là Bánh Trường Sinh, là Nguồn sống, Sức mạnh duy nhất giúp tôi chiến thắng mọi cám dỗ trong đời.


THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY


Lời Chúa

Lv 19: 1-2.11-18; Tv 18; Mt 25, 31-46

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? " Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."


... Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ điều gì sẽ xảy ra trong ngày chung thẩm: mỗi người sẽ bị xét xử về những hành vi của mình và chỉ những ai có lòng từ bi đối với người lân cận, đón tiếp tất cả những người đang gặp khó khăn bằng những cử chỉ yêu thương và huynh đệ, tìm cách giúp đỡ họ, người đó mới được tiếp nhận vào nước trời.

Tất cả chúng ta đều muốn mọi sự lúc nào cũng tốt đẹp, sống đúng với lương tâm của mình và hài lòng với những nhu cầu mà chúng ta muốn có. Nhưng sự thánh thiện Kitô giáo chính là thực hiện những cử chỉ đáp ứng nhu cầu của người khác chứ không phải của chính mình. Chúng ta không phải là người đưa ra quyết định về thời gian và điều kiện, nhưng cần phải đặt mình trong tư thế luôn sẵn sàng vì người khác, biết lắng nghe những nhu cầu của họ, quan tâm đến những túng thiếu của họ. Không chỉ cầu nguyện với Chúa Cha trong sự kín đáo, tham dự thánh lễ, đọc lời Chúa mà chúng ta phải biết thực hiện những hành động yêu thương và bác ái đối với người khác nữa. Nếu không biết phục vụ anh em mình chúng ta sẽ không thể ngồi bên hữu của Chúa Cha và nhận được cuộc sống đời đời như Chúa hứa.

... Cầu nguyện

Lạy Chúa từ nhân,

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

(Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi)

... Quyết tâm

Qua lời Chúa hôm nay, tôi quyết tâm thực hiện một cử chỉ yêu thương đối với những người sống quanh tôi. Tôi sẽ là chứng nhân của Chúa: dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu, để mọi người có thể nhận ra chính Thiên Chúa, Đấng tạo dựng vũ trụ, hiện diện qua hành động đầy yêu thương của tôi.


THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY


... Lời Chúa

Is 55,10-11; Tv 33; Mt 6,7-15

"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

"Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

"Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.


Suy niệm

Trong trang Tin Mừng hôm nay (Lc 11, 1-13), thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ của Ngài "Kinh Lạy Cha". Các môn đệ đã biết cách cầu nguyện, đọc thuộc các công thức của truyền thống Do Thái, nhưng họ cũng mong muốn có thể sống chính "phẩm chất" lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Đáp lại lời cầu xin dứt khoát của các môn đệ, Chúa Giêsu không đưa ra một định nghĩa trừu tượng về cầu nguyện, cũng không dạy cho họ biết kỹ thuật để cầu nguyện hiệu quả và để “kiếm được” điều gì đó. Trái lại Chúa Giêsu mời các môn đệ trải nghiệm việc cầu nguyện, bằng cách đặt mình cách trực tiếp trong tương giao với Chúa Cha, nhằm khơi dậy nơi họ nỗi khát khao về mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa, với Cha. Đây là sự mới mẽ của việc cầu nguyện Kitô giáo! Đó là cuộc đối thoại giữa những người đang yêu nhau, dựa trên sự tin tưởng, được hỗ trợ bởi lắng nghe và cởi mở với nỗ lực hợp nhất. Đó là một cuộc đối thoại giữa Chúa Con với Chúa Cha, giữa những người con và Chúa Cha của mình. Đây là cầu nguyện Kitô giáo (GH Phanxicô).

“Kinh Lạy Cha”, có lẽ là một trong những món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã để lại cho chúng ta trong sứ mạng trần thế của Ngài.

Đối với chúng ta, là những người Kitô hữu, tất cả đều biết đọc Kinh Lạy Cha và chúng ta thường đọc thuộc một cách máy móc, hướng về Thiên Chúa của mọi lời thỉnh cầu (...xin Chúa ban cho chúng ta lương thực hằng ngày, xin chớ để chúng ta sa chước cám dỗ, xin cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ) và đặt mình phục Ngài bằng cách chấp nhận theo ý Ngài, ở dưới đất cũng như trên trời. Có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng để ý đến những gì chúng ta nói hay nguyện xin: chúng ta có thực sự tha thứ cho người khác như Cha đã tha thứ cho chúng ta? Chúng ta có thực sự chấp nhận ý Chúa? Hay chỉ khi nó đúng ý của chúng ta? Sống như là một Kitô hữu thật sự không dễ dàng tí nào.

Cần phải cụ thể hóa từng lời chúng ta đã đọc. Đừng lãng phí lời nói và đừng “chứng tỏ mình”, như một người hiểu biết và đạo đức khi cầu nguyện. Hãy cố gắng sống như một kitô hữu thực sự, khiêm tốn và nhân từ. Xin Chúa là Cha luôn yêu thương và giải thoát chúng ta khỏi mọi cám dỗ của ma quỉ.

... Cầu nguyện


Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết cầu nguyện giống như Chúa đã dạy các môn đệ khi xưa và đem ra thực hành. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa và chấp nhận những gì Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời con.

... Quyết tâm

Hôm nay tôi sẽ đọc chậm rãi Kinh Lạy Cha, suy gẫm từng lời và cụ thể hóa nó trong từng giây phút sống của tôi.


THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY

Lc 11,29-32

... Lời Chúa

Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.


... Suy niệm


Hôm nay Chúa Giêsu tự giới thiệu mình còn “hơn cả ngôn sứ Giôna”. Chúa Giêsu, Đấng gánh lấy tội lỗi của tất cả mọi người, cùng hòa mình vào dòng người tội lỗi trong sông Giođan và từ đây Ngài bắt đầu cuộc sống công khai với tư cách là tội nhân. Chúa Giêsu bắt đầu đời sống của mình như một tiên báo về thập giá. Câu trả lời của Chúa Giêsu dành cho những người đương thời khi đòi hỏi dấu lạ, trọng tâm của nó chính là: “Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy” (Mt 12, 40).

Dấu lạ của Thiên Chúa dành cho loài người đó chính là Chúa Giêsu, một cách sâu xa trong mầu nhiệm phục sinh của ngài, trong mầu nhiệm của sự chết và sống lại. Ngài chính là “dấu lạ của Giona”.

Hôm nay Chúa Giêsu thúc giục chúng ta hãy tự hỏi mình, chúng ta đang xin Chúa điều gì trong thời gian hoán cải này, và về cơ bản, chúng ta đang mong đợi điều gì nơi Chúa, đâu là dấu chỉ để củng cố đức tin của chúng ta. Có lẽ Chúa muốn những người có tai hãy nghe và hiểu rằng không vì vậy mà các dấu lạ nên thừa thải, không cần thiết, nhưng dấu lạ đáng chú ý nhất, để có thể định hướng cho hành trình cuộc sống và đức tin, đã được Thiên Chúa ban cho chúng ta qua chính sự hiện diện của ngài và thừa tác vụ tiên tri của ngài.

Đừng để Mùa Chay trôi đi cách vô ích! Đừng thỏa mãn vì cảm thấy mình tốt hoặc cảm thấy mình bớt xấu xí hơn, nhưng hãy xem đây là cơ hội để đào sâu mối tương quan của chúng ta với Chúa, Đấng không muốn gì hơn cho bằng muốn chúng ta học cách “cảm nhận” được sự hiện diện của Ngài như một thứ gì đó độc đáo và mang tính quyết định.


... Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết làm chứng cho Chúa qua từng cử chỉ của chúng con, nhờ đó mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa là dấu lạ vĩ đại ở trần gian này.


... Quyết tâm

Hôm nay tôi sẽ bắt đầu một ngày sống của mình bằng cách phó thác cho Chúa và dâng cho Ngài mọi công việc của tôi.THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY


Et 4,1,3-5,12-14; Tv 137; Mt 7,7-12

...Lời Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?

"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.


... Suy niệm

Hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự cần thiết và sức mạnh của lời cầu nguyện. Chúng ta không thể hình dung được đời sống của một người tín hữu mà không có mối tương quan nào với Thiên Chúa, và trong mối tương quan này, cầu nguyện chiếm vị trí trung tâm của mình. Chúng ta có thể cầu nguyện bằng nhiều cách khác nhau: cầu nguyện một mình, cùng với nhiều người, trong nhà thờ, một góc nhỏ nào đó trong nhà. Dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, Chúa đều lắng nghe chúng ta.

Cách đây vài năm tôi có đến Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra. Đối với tôi, đây là một trải nghiệm khó quên. Nếu người nào có dịp đến đó cũng sẽ có được cảm nghiệm như tôi. Hàng nghìn người, kẻ đứng, người quỳ cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ. Trong im lặng của màn đêm chỉ nghe tiếng nước chảy mon theo tảng đá. Mọi người im lặng và tập trung. Và tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đang cầu khẩn cùng Mẹ với một niềm phó thác vào Mẹ.

Trong con mắt đức tin và hy vọng, con tim bừng cháy đến phát điên vì sung sướng. Tất cả mọi người đều nhận được những gì mình cần: không phải phép lạ mà là sự an ủi trong vòng tay của Mẹ, là sức mạnh để đối diện trước những khó khăn trong cuộc sống.

Đức Giáo hoàng luôn khích lệ người tín hữu cầu nguyện, ngài nói: “Chúng ta phải luôn cầu nguyện, ngay cả khi mọi sự dường như vô ích, khi Thiên Chúa dường như im lặng, không nghe, và chúng ta dường như lãng phí thời gian. Ngay cả khi bầu trời tối sầm, Kitô hữu vẫn không ngừng cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Kitô hữu đi đôi với đức tin. Và niềm tin, trong rất nhiều ngày của cuộc đời chúng ta, có thể giống như là một ảo tưởng, một nỗ lực không kết quả: có những khoảnh khắc tăm tối trong cuộc đời chúng ta. Và ở đó, đức tin như là một ảo tưởng. Nhưng thực hành cầu nguyện cũng có nghĩa là chấp nhận nỗ lực này".

Khi chúng ta cầu nguyện, chính Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói tiếp: “Chúng ta đừng quên Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Đó là Đấng dẫn chúng ta đến cầu nguyện, dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu: đó là Quà tặng. Đó là món quà mà Chúa Cha và Chúa Con đã ban cho chúng ta để tiến tới cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. Và Chúa Thánh Thần, khi chúng ta cầu nguyện, là Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong lòng chúng ta”.

... Cầu nguyện.

Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!
Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa: "Này con xin đến!
Trong sách có lời chép về con
rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con." (Tv 40, 6-9)

... Quyết tâm

Hôm nay, trong mối tương quan với người khác, tôi sẽ cố gắng không làm cho người khác những gì tôi không muốn họ làm cho tôi (nói xấu, dèm pha, ghen tuông, giận hờn....) và tôi sẽ đối xử tốt với người khác như tôi muốn họ đối xử với tôi.


THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY

Ed 18, 21-28; Tv 129; Mt 5, 20-26

... Lời Chúa

"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

... Suy niệm

“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”.

Nhiều người trong chúng ta, trong khi mong muốn cuộc sống bình an trong mọi sự, thì lại nhận được những vết thương đè nặng con tim, làm cho cuộc sống càng trở nên mệt mỏi, đánh mất khả năng yêu thương và cầu nguyện. Để có được con tim tự do và nhẹ nhàng cần phải lớn lên trong mối tương quan chiều dọc với Thiên Chúa, ngoài ra cũng cần phải phát triển mối tương quan đó ở chiều ngang với anh chị em của mình. Hai điều rất cần thiết để mối quan hệ đó được trở nên gần gũi, chặt chẽ hơn: bạn không thể cải thiện mối quan hệ của mình với người khác nếu bạn không cải thiện mối quan hệ của mình với Chúa và ngược lại.

Đức Thánh cha Phanxicô đã nói: “Có hai điều không thể tách rời được: cho đi sự tha thứ và nhận được tha thứ. Nhưng có rất nhiều người gặp khó khăn trong chuyện này đó là họ không thể tha thứ. Nhiều lần chúng ta gặp đại họa đến nỗi khả năng tha thứ có vẻ như phải leo lên một ngọn núi rất cao: một nỗ lực to lớn; và người ta nghĩ rằng: không thể nào được, điều này không thể được. Vấn đề về tính hỗ tương của lòng thương xót cho chúng ta biết rằng chúng ta cần đảo ngược quan điểm. Từ chỗ một mình chúng ta không thể làm gì được, chúng ta cần ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta phải kêu xin điều đó”.

Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân là tổng hợp những giới luật kitô giáo: bàn thờ và khuôn mặt của anh em. Niềm tin luôn là khả năng nhân đôi tình yêu này. Nhưng chúng ta không thể nghĩ rằng tình yêu mà chúng ta được mời gọi chỉ dừng lại ở mức độ công bằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Chúng ta được mời gọi để yêu thương bằng một tình yêu cao cả hơn cả sự công bằng. Đó là một tình yêu vô điều kiện, vượt qua mọi quy tắc, không còn so đo hay tính toán. Yêu thương cả những thù địch của chúng ta, và cả những người đã gây hại cho chúng ta, phản bội sự tin tưởng của chúng ta. Thật không dễ tí nào, nhưng đếu chúng ta làm được, tâm hồn của chúng ta sẽ thanh thản và tràn ngập niềm vui, nhờ đó chúng ta có thể dâng lên bàn thờ Thiên Chúa những của lễ chân thành phát xuất từ sự tha thứ và yêu thương của chúng ta.

... Cầu nguyện


Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho tất cả chúng con. Xin giải thoát khỏi tâm hồn con gánh nặng của giận hờn, ghét ghen, để nhờ đó con có thể đón nhận người khác mà không phán xét cũng như chỉ trích họ. Xin Chúa hướng dẫn lời nói và hành động của con, cho con biết đi trên đường ngay nẻo chính và đừng để con lạc bước bao giờ.

... Quyết tâm

Hôm nay tôi sẽ thể hiện một cử chỉ hòa bình với những người đã khiến tôi đau khổ vì hiểu lầm hay vì một lý do nào đó, gạt sang một bên bằng một hành động tha thứ đầy yêu thương.


THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY


Dt 26: 16-19; Tv 118; Mt 5, 43-48


... Lời Chúa

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.

... Suy niệm

Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta. Đó là đòi hỏi của Chúa Giêsu, và điều này đã được Chúa Giêsu thực hiện trong chính cuộc khổ nạn của mình. Trước tiên, Ngài cầu nguyện xin Chúa Cha cho những người đóng đinh Ngài trên thập giá, những kẻ lên án và giết chết Ngài: “xin Cha tha cho họ vì họ không biết họ làm”. Yêu thương những người yêu thương mình là chuyện quá dễ dàng, không cần phải cố gắng. Để thực hiện những gì Chúa Giêsu đòi hỏi – yêu thương kẻ thù – cần phải mở rộng con tim và quảng đại, thực thi một lối sống xem ra đi ngược với nền văn hóa hiện đại này.

“Tôi không chỉ yêu những người yêu tôi như gia đình, bạn bè, nhóm của tôi, mà cả những người không yêu tôi, những người không biết tôi, hoặc những người ngoại quốc, và cả những người làm cho tôi đau khổ hoặc những người tôi xem là kẻ thù (x. Mt 5,44). Đây là sự khôn ngoan Kitô giáo, đây là thái độ của Chúa Giê-su. Và điểm cao nhất của sự thánh thiện là yêu kẻ thù và điều này không dễ dàng. Tất nhiên, yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù, thì rất khó – tôi phải nói rằng đó là một nghệ thuật! Nhưng đó là một nghệ thuật mà người ta có thể học hỏi và cải thiện. Tình yêu đích thực, điều giúp chúng ta trở nên phong phú và tự do, luôn luôn mở rộng và bao gồm. Tình yêu này hàn gắn, chữa lành và tạo nên điều tốt. Rất nhiều lần, một sự nhẹ nhàng thì tạo nên điều tốt hơn là các cuộc tranh luận; một sự dịu dàng tha thứ chứ không phải là những tranh luận để tự vệ. Tình yêu bao gồm thì chữa lành.

Vì vậy, tình yêu không chỉ giới hạn trong các mối quan hệ giữa hai hoặc ba người, hoặc giữa bạn bè, hoặc gia đình. Nó bao gồm các mối quan hệ dân sự và chính trị (x. Giáo lý Giáo hội Công giáo [CCC], 1907-1912), bao gồm cả mối quan hệ với tự nhiên (TĐ. Laudato si’ [LS], 231). Vì chúng ta là những hữu thể xã hội và chính trị, một trong những biểu hiện cao nhất của tình yêu chính là biểu hiện xã hội và chính trị, có tính chất quyết định đối với sự phát triển của con người và để đối mặt với bất kỳ loại khủng hoảng nào (sđd, 231). Chúng ta biết rằng tình yêu thương làm cho gia đình và bạn bè trở nên phong phú, trổ sinh kết quả; nhưng thật tốt khi nhớ rằng nó cũng làm cho các mối quan hệ xã hội, văn hóa, kinh tế và chính trị trổ sinh kết quả, cho phép chúng ta xây dựng một “nền văn minh của tình yêu”, như thánh Phaolô VI đã thích gọi và thánh Gioan Phaolô II cũng nói theo cách thức của ngài. Không có nguồn cảm hứng này, nền văn hóa ích kỷ, vô cảm, loại bỏ sẽ thắng thế; nghĩa là loại bỏ người tôi không thích, người tôi không thể yêu thương và người đối với tôi là vô ích cho xã hội” (ĐTC Phanxicô)

Nhưng thật đáng tiếc, ngày nay các mối quan hệ của con người đã thay đổi, chúng ta sống ảo nhiều hơn. Chúng ta biết rất nhiều người, có rất nhiều bạn, nhiều người theo dõi, những người chúng ta liên lạc, tán chuyện trên mạng. Nhưng chúng ta nói gì với nhau? Nội dung của nói thường là vô tội vạ, chúng ta phán xét, ứng xử đối với người khác bằng một cú like và chúng ta sẵn sàng chỉ trích suy nghĩ và hành vi của người khác. Vậy thì đâu là tình bạn? Đâu là các mối tương quan? Người bạn tốt nhất của chúng ta giờ đây là cái điện thoại thông minh. Chúng ta là hòn đảo, mỗi người đều đóng cửa phòng mình với cái đầu chúi mũi vào điện thoại. Mọi thứ đều xảy ra trong im lặng, chúng ta không có thời gian để ở bên nhau. Chúng ta phải tỉnh thức, mau chóng bước ra khỏi lối sống này, tìm lại cuộc sống, tìm lại niềm vui bằng những giây phút chia sẻ, thiết lập mối quan hệ giữa người với người.

Hãy ngước mặt lên và hãy tìm cho mình sức mạnh là sự can đảm để “ngước nhìn” những người xung quanh, can đảm để đối diện với những khó khăn và vượt qua sợ hãi, để yêu thương, tha thứ, lôi kéo sự thánh thiện về phía chúng ta. Hãy sát cánh quanh gia đình của mình, cộng đoàn giáo xứ của mình và tái khám phá các giá trị đích thực của cuộc sống hiện tại, cuộc sống kitô giáo.

Cầu nguyện

Lạy Chúa xin mở mắt con, để con có thể thấy Chúa nơi anh chị em con. Xin mở tai con, để con có thể nghe được những tiếng kêu của người đói rét, sợ hãi và bị áp bức. Xin mở lòng con, Lạy Chúa, để con học biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương con. Xin ban cho con Thánh Linh của Chúa, để chúng con trở nên một lòng và một linh hồn, nhân dành Chúa. Amen.

(Lời cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta)

... Quyết tâm

Hôm nay tôi quyết tâm rời chiếc điện thoại bằng cách hạn chế hết sức có thể, để tôi có thể dành thời gian cho gia đình, con cái, anh chị em, cầu nguyện và suy gẫm về cuộc đời mình, suy nghĩ về những gì thật sự có ích cho chính mình và cho tha nhân, đặc biệt là suy nghĩ con đường nên thánh giữa đời như Chúa Giêsu mời gọi hôm nay.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn