Này hỡi dân Sion - Ca nhập lễ Chúa nhật II Mùa vọng

Nào hỡi dân Sion, Chúa người sắp đến, 
Ngài là đấng cứu chuộc thế gian





Mới hơn Cũ hơn