Lời khẩn cầu “Nước Cha trị đến” có nghĩa là gì?Philip Kosloski

Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta cầu cho “Nước Cha trị đến”, đây là lời cầu cho Nước Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta và vào thời sau hết.

Kinh Lạy Cha có nhiều lời nguyện và lời cầu xin riêng lẻ, mỗi lời có nhiều ý nghĩa khác nhau.

Ví dụ: cụm từ "Nước Cha trị đến" có thể ám chỉ đến nhiều chủ đề thiêng liêng khác nhau.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích sâu xa lời cầu này trong đoạn mở đầu về lời khẩn cầu này:

“Trong Tân Ước, cùng một từ Basileia có thể dịch là “vương quyền” (danh từ trừu tượng), “nước” (danh từ cụ thể) hay “vương triều” (danh từ chỉ việc cai trị). Nước Thiên Chúa đang ở trước chúng ta. Nước đó đã gần đến trong Ngôi Lời nhập thể, đã được loan báo trong toàn bộ Tin Mừng, và đã đến trong sự chết và sống lại của Đức Kitô”. (GLCG 2816)

Cụ thể hơn, Nước Thiên Chúa đã đến với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể :

“Nước Thiên Chúa đến từ bữa Tiệc Ly và trong bí tích Thánh Thể, Nước đó đang ở giữa chúng ta. Nước đó sẽ đến trong vinh quang, khi Đức Kitô trao nó lại cho Cha Người”. (GLCG 2816)

Theo nghĩa này, Nước Thiên Chúa đã ở đây và chúng ta dự phần vào đó bất cứ khi nào chúng ta tham dự Thánh lễ.

Cuộc giáng lâm sau cùng

Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho Nước Chúa đến vào thời sau hết:

“Trong Kinh Lạy Cha, vấn đề chủ yếu là việc Nước Thiên Chúa đến cách chung cuộc lúc Đức Kitô trở lại. Nhưng ước muốn này không làm cho Hội Thánh xao lãng sứ mạng của mình ở trần gian, trái lại càng thúc giục Hội Thánh dấn thân hơn nữa. Vì từ ngày lễ Ngũ Tuần, cuộc Ngự đến của Nước Thiên Chúa là công trình của Thần Khí Chúa, Đấng kiện toàn công trình của Đức Kitô nơi trần gian và hoàn tất công việc thánh hóa”. (GLCG 2818)

Đang khi chúng ta cầu xin Chúa Giêsu trở lại và thế giới này qua đi, chúng ta cũng đang cầu xin Chúa Kitô hành động ngay bây giờ trên thế giới này.

“Nước Thiên Chúa là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần” Thời cuối cùng, mà chúng ta đang sống, là thời kỳ tuôn đổ Chúa Thánh Thần. Kể từ đó, cuộc chiến đấu quyết định giữa “xác thịt” và Thần Khí đã khởi đầu:

“Chỉ tâm hồn thanh sạch mới có thể tin tưởng nói lên: ‘Nguyện Nước Cha trị đến’. Quả thật, ai nghe lời thánh Phaolô dạy: ‘Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa’, và biết giữ hành động, tư tưởng và lời nói của mình trong sạch, người đó mới có thể thưa với Thiên Chúa: ‘Nguyện Nước Cha trị đến’” (GLCG 2819).

Trong khi "Nước Cha trị đến" có vẻ như là một lời khẩn cầu đơn giản, nhưng thực ra nó rất phức tạp và bao gồm nhiều lớp ý nghĩa.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn