Dấu hiệu của sự kết thúc và Lời Chúa hứa trong 12 câu Kinh thánh

Adam Jan Figel | Shutterstock


Kinh Thánh nói về “gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em" (1Pr 1,4). Kinh Thánh chứa đựng những lời hứa về hạnh phúc viên mãn, nó soi chiếu mọi bóng tối trên đường dẫn đến hạnh phúc. Bạn có tin điều đó không?

Hãy đọc cách chậm rãi, lặp lại nhiều lần và ghi nhớ chúng. Những đoạn này có thể giúp bạn kiên trì trên hành trình của bạn, đem đến cho bạn niềm hy vọng khi nản lòng và thậm giúp cứu giúp bạn trong những lúc khó khăn. Vì Lời Chúa là chân lý, có sức mạnh cứu độ:

“Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1Cr 2,9)

“Những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” ( Rm 8,18 ).

Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4).

“Con Người sẽ xuất hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến” (Mt 24,30).

“Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23).

“Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. … Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ” (2Pr 3, 10-15).

“Vì Thiên Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót. Còn ai thương xót, thì chẳng quan tâm đến việc xét xử” (Gc 2,13).

“Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh” (1 Pr 1,16).

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất” (Kh 21,4) .

“Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3,2).

“Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1 Cor 15,22).

Những cụm từ Kinh thánh này được thu tập từ các trang khác nhau trong cuốn sách “Tên Phản Kitô đang đến”. Dấu hiệu của sự kết thúc, một nghiên cứu về Kinh thánh, Truyền thống và Huấn quyền của linh mục Jesús María Silva.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn