Nghệ thuật tranh ảnh - Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến!

Zelda Caldwell

Những hình ảnh này miêu tả khoảnh khắc các Tông đồ nhận được những ơn cần thiết để rao giảng Tin Mừng khắp thế giới

Chúa nhật này Giáo hội Công giáo long trọng cử hành Lễ Hiện xuống, kết thúc mùa Phục sinh và ghi dấu sự ra đời của Giáo hội.

Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, Đức Maria, các Tông đồ và những người theo Chúa đang "tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho" (Cv 2, 1-4).

Biểu tượng Lễ Ngũ Tuần mô tả các sự kiện xảy ra được trình bày trong sách Công vụ Tông đồ, không chỉ đóng vai trò là một ghi chép lịch sử mà còn chân nhận rằng Chúa Thánh Thần hiện diện và hằng ở với chúng ta.


Tranh thế kỷ 12, Bảo tàng Quốc gia Georgia

G. Võ Tá Hoàng
Theo Aleteia
Mới hơn Cũ hơn