5 Chìa khóa nên thánh được rút ra từ Tin MừngMónica Muñoz

Mục tiêu của đời sống chúng ta là được lên thiên đàng, cho dù nhiều người quên mất điều đó. Chúng ta không thể làm gì được nếu không có ơn Chúa, tuy nhiên chúng ta cũng phải làm phần việc của mình.

Chúng ta thường quen với nếp sống theo thói quen từng ngày. Khi có điều gì đó làm gián đoạn kế hoạch của chúng ta, nó sẽ gây ra sự hỗn loạn trong cấu trúc hàng ngày. Trên thực tế, những sự kiện không thể đoán trước xảy ra khá phổ biến, và chúng ta có thể cảm thấy dường như mỗi ngày chúng ta phải đấu tranh chỉ để cân bằng giữa những công việc, trách nhiệm gia đình và các nghĩa vụ khác. Do đó, chúng ta thường không dành thời gian để nghĩ rằng mỗi một người chúng ta sống trong thế giới này là để đạt được nước trời và nên thánh.

Nhưng trong kế hoạch yêu thương vô bờ mà Chúa dành cho chúng ta, Ngài luôn muốn chúng ta ở cùng Ngài và sống cho Ngài. Do đó, Chúa Giêsu Kitô đã nói với chúng ta cách để trở nên thánh thiện:

1. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA

Một lời cầu nguyện đơn giản, tin tưởng và khiêm nhường sẽ sinh nhiều hoa trái:

“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh..” ( Mt 6, 6-8 ).

2. LÀM THEO Ý CHÚA

Tin thôi vẫn không đủ. Giả định rằng chỉ cần như vậy sẽ để lại cho chúng ta một thái độ dễ chịu. Điều đó không thúc đẩy chúng ta loại bỏ sự kiêu ngạo và những khuyết điểm khiến chúng ta xa cách Chúa. Chúa Giêsu đã nói rõ:

“"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21).

3. ĐƯỢC HIỆP NHẤT VỚI ANH CHỊ EM MÌNH

Sự hiệp nhất là dấu chỉ tình yêu giữa các Kitô hữu. Yêu thương mọi người không phải là điều dễ dàng, đó là lý do tại sao Chúa Giêsu cầu nguyện để những người Ngài sai đến hiểu được tầm quan trọng của việc làm chứng cho thế giới:

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một…” (Ga 17,20-22).

4. LUÔN THA THỨ

Kitô hữu phải luôn biết tha thứ. Thế gian cho rằng phải yêu bản thân mình trước rồi mới đến người khác, nhưng đó không phải là lời dạy của Chúa Kitô:

“Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em” (Mc 11, 25-26).

5. GIÚP ĐỠ KHÔNG CẦN PHÔ TRƯƠNG

Trong thời đại truyền thông xã hội gần như tức thời, mọi người nhanh chóng phát hiện ra những điều tốt đẹp mà chúng ta làm, đưa ra những tràng pháo tay và sự công nhận. Chúng ta phải cẩn thận vì đó có thể là phần thưởng duy nhất của chúng ta:

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” ( Mt 6,1-4).

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn