Nếu Chúa Kitô đã cứu chuộc thì tại sao con người vẫn phải vào địa ngụcTrả lời của một linh mục về vấn đề về ơn cứu rỗi và khái niệm về địa ngục.

Hôm nay tôi sẽ trả lời cho câu hỏi thú vị của Luiz Antonio đến từ Vila Madalena:

“Thưa cha, nếu Chúa Giêsu đã chuộc tội cho chúng ta, tại sao con người vẫn có thể đi vào địa ngục?”

Đúng như vậy Luiz Antonio, Chúa Kitô đã chuộc tội cho chúng ta. Nhưng ơn cứu rỗi này đến từ Chúa Giêsu dành cho chúng ta - thậm chí là cho không- và chúng ta có thể đón nhận hay từ chối nó.

Nếu tôi không nhầm, Thánh Augustinô đã từng nói: “Thiên Chúa tạo nên chúng ta Ngài không cần sự giúp đỡ của chúng ta, nhưng Ngài sẽ không cứu chúng ta được nếu chúng ta không đồng ý”. Câu nói này rất tuyệt vời đúng không! Và nó diễn tả chân lý về ơn cứu rỗi, một ơn nhưng không. Chúa Giêsu cứu rỗi chúng ta không phải do chúng ta xứng đáng mà do lòng thương xót vô biên của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta có thể từ chối điều đó, chúng ta có thể hành động không xứng đáng với ơn cứu rỗi, chúng ta có tự do khóa lại cánh cửa tâm hồn mình.

Sự từ chối ơn cứu rỗi được thể hiện rõ trong tội lỗi, mà chúng ta có thể định nghĩa một cách đơn giản là nói "không" một cách tự do và có ý thức đối với ơn sủng của Thiên Chúa.

Hãy xem điều này, Luiz Antonio : khi được rửa tội, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi. Chúng ta trở thành những tạo vật mới. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng sự yếu đuối của con người thì rất lớn và chúng ta thì thường phạm tội. Vì vậy, Ngài đã lập bí tích Hòa Giải để có thể khôi phục lại ân sủng của Thiên Chúa bị đánh mất do tội lỗi của chúng ta. 

Thật có lý khi nghĩ về “hỏa ngục” như một sự cô đơn vô tận, một sự xa cách vĩnh viễn với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi luôn nghĩ rằng lòng thương xót của Thiên Chúa là vô biên và việc chúng ta luôn hướng về Ngài giúp đưa chúng ta trở lại con đường của Thiên Chúa, con đường đến thiên đàng.

Xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn