Thánh vịnh 130 - Nếu Chúa chấp tội

 Nếu Chúa cứ chấp tội, lạy Chúa, nào có ai đứng vững được đâu!
download ở đây

Mới hơn Cũ hơn