Hiển thị các bài đăng có nhãn Mùa vọng

Thánh ca và Mùa vọng

Lễ Giáng sinh đã gần kề. Trước khi dẫn chúng ta đến đại lễ huy hoàng mừng Con Chúa ra đời, những …

Mùa vọng - Mang nặng đẻ đau

Trong tờ thông tin liên lạc của một giáo xứ nọ, người ta đọc thấy ở trang bìa của số ra tháng 12 nh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào